Case study: Korčula Hotels


Usluge: SEO, Google Ads, Oglašavanje na društvenim mrežama, E-Commerce marketing, Optimizacija konverzije, Web analitika
O klijentu


HTP Korčula vodeći je korčulanski hotelijer s hotelima i kampovina u okolici starog grada Korčule. Pokrivaju širok spektar usluga u turizmu, poput smještaja, gourmet ponuda, izleta i transfera.O projektu


Situacija

Klijent prethodnih godina nije ulagao u SEO optimizaciju te su se odlučili napraviti taj korak da bi pojačali direktan booking.


Potrebe klijenta

Tehnički SEO audit

Audit sadržaja

SEO strategija za razvoj kvalitetnijeg sadržaja, od optimizacije tagoa do optimizacije teksta

Implementacija strategije


Kako smo pristupili zahtjevima klijenta?

Napravili smo tehnički SEO audit kako bismo provjerili u kakvom je trenutnom stanju stranica te kako bi zajedno s developerskim timom otklonili 404 greške i ostale probleme

Auditom sadržaja smo uvidjeli da je bio dosta loš pristup samoj keyword strategiji te optimizaciji postojećeg sadržaja na 5 jezika

Razvili smo strategiju primjene novoga sadržaja, ključnih riječi i tehničkih stavki po prioritetima klijenta

Izvršili smo implementaciju cjelokupne SEO strategije


Ciljevi

Povećanje bookinga kroz organski promet za 25%

Povećanje broja kvalitetnih organskih posjeta potencijalnih kupaca


Rezultati

+33% rast organskih posjeta kroz 12 mjeseci

+48% rast organskih transakcija

+32% rast organskih sesija

+33%
Rast organskih posjeta
+48%
Rast organskih transakcija
+32%
Rast organskih sesija